สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ต.อ.กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง
พ.ต.อ.กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

"กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 "

เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มี
ปัญหาความมั่นคงในภาคใต้ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

ด.ต.วีระศักดิ์ นุมาศ

ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.

สาระน่ารู้

ราชวงศ์จักรี

COVID-19

สื่อความรู้

Gallery

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่

แผนที่

โรงเรียน ตชด.

โครงการ

ศิษย์เก่า